Informační deska

Pozvánka na členskou schůzi družstva

Datum události: 

29.06.2017

Kdy: ve čtvrtek 29.06.2017 v 18:00 hodin
Kde: vchod 1044 (přízemí), Tř. 1. Máje, Dobřany

Program:
1. Zahájení, volba předsedy a zapisovatele členské schůze
2. Kontrola usnesení z minulé členské schůze
3. Účetní závěrka za rok 2016
(čerpání FO, zůstatek na BÚ)
4. Změna členství
5. Ostatní
a) dlužníci
b) nové smlouvy
c) budoucí opravy
d) různé
6. Usnesení
7. Závěr

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687