Vloženo:
17.10.2018

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů.

Vloženo:
15.07.2016
Datum události:
21.07.2015
Vloženo:
04.11.2014
Datum události:
15.09.2014
Vloženo:
20.08.2021
Datum události:
14.07.2021
Vloženo:
20.08.2021
Datum události:
30.06.2021
Vloženo:
15.06.2021
Datum události:
30.06.2021

P O Z V Á N K A

na členskou schůzi bytového družstva, která se bude konat ve středu 30. 06. 2021
od 18:00 hod., ve vchodě č. 1044 (společné prostory přízemí), Tř. 1. Máje, Dobřany.

Vloženo:
21.12.2020
Datum události:
01.12.2020
Vloženo:
19.11.2019

P O Z V Á N K A

na členskou schůzi bytového družstva, která se bude konat v úterý 03. 12. 2019
od 18:00 hod., ve vchodě č. 1044 (přízemí), Tř. 1. Máje, Dobřany.

Vloženo:
09.09.2018

P O Z V Á N K A
na členskou schůzi bytového družstva, která se bude konat ve středu 26. 09. 2018
od 18:00 hod., ve vchodě č. 1044 (přízemí), Tř. 1. Máje, Dobřany.

Vloženo:
24.05.2018
Datum události:
24.05.2018

Vážení členové našeho družstva,

jistě jste slyšeli, že 25. května 2018 vstupuje v platnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation). Nová pravidla zaručují všem občanům Evropské unie stejnou a vysokou ochranu osobních údajů. Obecně můžeme říci, že GDPR zpřísňuje pravidla pro zpracování a evidence osobních údajů. Osobním údajem je jakákoliv informace, na jejímž základě je možné identifikovat danou osobu.

Vloženo:
03.11.2017
Datum události:
01.11.2017
Vloženo:
04.10.2017
Datum události:
04.10.2017
Vloženo:
08.09.2017
Datum události:
22.09.2017

Členská schůze se bude konat v pátek 22.09.2017 od 18:00 hodin ve vchodě č. 1042 (sušárna), Tř. 1. Máje 1042, Dobřany.
Program:
1) Zahájení, volba předsedy a zapisovatele členské schůze
2) Projednání úhrady dluhu na nájmu a úroků z prodlení
(byt č. 06/vchod 1042, žádost o prominutí úroků)
3) Hypotéka KB - fixace úrokové sazby - dodatek smlouvy
4) Usnesení
5) Závěr

Vloženo:
03.07.2017
Datum události:
13.07.2017

P O Z V Á N K A

na náhradní členskou schůzi bytového družstva, která se bude konat ve čtvrtek 13. 07. 2017 od 18:00 hod., ve vchodě č. 1044 (přízemí), Tř. 1. Máje, Dobřany.

P r o g r a m:
1. Zahájení, volba předsedy a zapisovatele členské schůze
2. Kontrola usnesení z minulé členské schůze
3. Účetní závěrka za rok 2016
(čerpání FO, zůstatek na bežném účtu družstva)
4. Změna členství
5. Ostatní
a) dlužníci
b) nové smlouvy
c) budoucí opravy
d) různé
6. Usnesení
7. Závěr

Vloženo:
12.06.2017
Datum události:
29.06.2017

Kdy: ve čtvrtek 29.06.2017 v 18:00 hodin
Kde: vchod 1044 (přízemí), Tř. 1. Máje, Dobřany

Program:
1. Zahájení, volba předsedy a zapisovatele členské schůze
2. Kontrola usnesení z minulé členské schůze
3. Účetní závěrka za rok 2016
(čerpání FO, zůstatek na BÚ)
4. Změna členství
5. Ostatní
a) dlužníci
b) nové smlouvy
c) budoucí opravy
d) různé
6. Usnesení
7. Závěr

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687