Informační deska

Pozvánka na náhradní členskou schůzi družstva

Datum události: 

13.07.2017

P O Z V Á N K A

na náhradní členskou schůzi bytového družstva, která se bude konat ve čtvrtek 13. 07. 2017 od 18:00 hod., ve vchodě č. 1044 (přízemí), Tř. 1. Máje, Dobřany.

P r o g r a m:
1. Zahájení, volba předsedy a zapisovatele členské schůze
2. Kontrola usnesení z minulé členské schůze
3. Účetní závěrka za rok 2016
(čerpání FO, zůstatek na bežném účtu družstva)
4. Změna členství
5. Ostatní
a) dlužníci
b) nové smlouvy
c) budoucí opravy
d) různé
6. Usnesení
7. Závěr

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687