Informační deska

Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi

Datum události: 

22.09.2017

Členská schůze se bude konat v pátek 22.09.2017 od 18:00 hodin ve vchodě č. 1042 (sušárna), Tř. 1. Máje 1042, Dobřany.
Program:
1) Zahájení, volba předsedy a zapisovatele členské schůze
2) Projednání úhrady dluhu na nájmu a úroků z prodlení
(byt č. 06/vchod 1042, žádost o prominutí úroků)
3) Hypotéka KB - fixace úrokové sazby - dodatek smlouvy
4) Usnesení
5) Závěr

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687