Informační deska

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Datum události: 

24.05.2018

Vážení členové našeho družstva,

jistě jste slyšeli, že 25. května 2018 vstupuje v platnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation). Nová pravidla zaručují všem občanům Evropské unie stejnou a vysokou ochranu osobních údajů. Obecně můžeme říci, že GDPR zpřísňuje pravidla pro zpracování a evidence osobních údajů. Osobním údajem je jakákoliv informace, na jejímž základě je možné identifikovat danou osobu.

Prostřednictvím těchto stránek informujeme subjekty údajů - členy družstva, nájemce, podnájemce - o tom, že osobní údaje jsou zpracovávány, a to minimálně v rozsahu dle čl. 13 a 14 dle Nařízení GDPR.

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687