Informační deska

Pozvánka na členskou schůzi družstva_26.09.2018

P O Z V Á N K A
na členskou schůzi bytového družstva, která se bude konat ve středu 26. 09. 2018
od 18:00 hod., ve vchodě č. 1044 (přízemí), Tř. 1. Máje, Dobřany.

P r o g r a m:
1. Zahájení, volba předsedy a zapisovatele členské schůze
2. Kontrola usnesení z minulé členské schůze
3. Účetní závěrka za rok 2017
(čerpání FO, zůstatek na bežném účtu družstva)
4. Změna členství
5. Ostatní
a) nové smlouvy
b) GDPR – nařízení o ochraně osobních údajů
c) výměna a opravy kotlů
d) budoucí údržby a opravy bytového domu
e) různé
6. Usnesení
7. Závěr

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687