Informační deska

Pozvánka na členskou schůzi _ 03. 12 .2019

P O Z V Á N K A

na členskou schůzi bytového družstva, která se bude konat v úterý 03. 12. 2019
od 18:00 hod., ve vchodě č. 1044 (přízemí), Tř. 1. Máje, Dobřany.

P r o g r a m:
1. Zahájení, volba předsedy a zapisovatele členské schůze
2. Kontrola usnesení z minulé členské schůze
3. Účetní závěrka za rok 2018
(čerpání FO, zůstatek na bežném účtu družstva)
4. Změna členství
5. Ostatní
a) nové smlouvy – prodloužení stávající dohody o provedení práce (z roku 2018 na administrativní úkony spojené se správou domu) s A. Němečkovou na období 2019 a 2020
b) informace k přechodu na DBVT2 vysílání
c) projednání úprav souvisejících s budoucí instalací kondenzačních kotlů dle nařízení EU
d) projednání změny stávajícího správce nemovitosti
e) různé
6. Usnesení
7. Závěr

Pozvánka na schůzi a detaily k programu jsou zveřejněny na informační tabuli webových stránek družstva www.dobrany.bytovedruzstvo.eu .

Dobřanech 19. listopadu 2019 Za BD Dobřany
Alena Němečková

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687