Informační deska

Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva_30.06.2021

Datum události: 

30.06.2021

P O Z V Á N K A

na členskou schůzi bytového družstva, která se bude konat ve středu 30. 06. 2021
od 18:00 hod., ve vchodě č. 1044 (společné prostory přízemí), Tř. 1. Máje, Dobřany.

P r o g r a m:
1. Zahájení, volba předsedy a zapisovatele členské schůze
2. Kontrola usnesení z minulé členské schůze
3. Účetní závěrka za rok 2019 a 2020
(čerpání FO, zůstatek na bežném účtu družstva)
4. Změna členství
5. Ostatní
a) Smlouvy – prodloužení smlouvy na úklid vchodu 1044 s E. Vaňkovou (úklid si hradí členové družstva)
b) Smlouvy – prodloužení stávající dohody o provedení práce na administrativní úkony spojené se správou domu s A. Němečkovou
c) Různé
• Budoucí vypořádání související se splacením hypotéky v roce 2024
• Údržba a opravy
• Jiné
6. Usnesení
7. Závěr

Pozvánka na schůzi a detaily k programu jsou zveřejněny na informační tabuli webových stránek družstva www.dobrany.bytovedruzstvo.eu .

Dobřanech 15. června 2021 Za BD Dobřany
Alena Němečková

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687