Vloženo: 15.07.2016
Datum události:
23.06.2016
Vloženo: 15.07.2016
Datum události:
30.06.2016
Vloženo: 08.06.2016
Datum události:
29.05.2016

Členská schůze se bude konat ve čtvrtek 23. června 2016 od 18:00 hodin ve vchodě č. 1044, Tř. 1. Máje 1042, v Dobřanech.

Vloženo: 07.07.2015

Pozvánka na náhradní členskou schůzi BD Dobřany.
Důvodem náhradní schůze je neusnášeníschopnost předešlé členské schůze díky nedostatečnému počtu členů.
Místo a datum konání: Tř. 1. Máje, vchod č. 1044, Dobřany, od 17:00 hodin
Program:
1. Zahájení, volba zapisovatele, kontrola usnesení
2. Účetní závěrka za rok 2014
3. Domovní řád
4. Nové smlouvy
5. Změna členství
6. Ostatní (různé, diskuse)
7. Usnesení
8. Závěr

Podklady na schůzi naleznete u předešlé pozvánky na těchto stránkách nebo u předsedy družstva.

Vloženo: 27.05.2015
Datum události:
23.06.2015

Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva, která se bude konat v úterý 23. června 2015 od 17:00 hodin v restauraci Modrá Hvězda (zadní salonek), Dobřany.

Program:
1. Zahájení, volba zapisovatele, kontrola usnesení
2. Účetní závěrka za rok 2014
3. Domovní řád
4. Nové smlouvy
5. Změna členství
6. Ostatní (různé, diskuse)
7. Usnesení
8. Závěr

Vloženo: 19.10.2014

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687